Home - Bemoei Je Met Je Eigen Zaken!

Bewaar ons adres (bookmark us)

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Opzet van deze Site

Mogelijke Internet Verdiensten

Wat wij nu al bieden

Wat wij op termijn bieden

Wat past er bij u?

Overzicht artikel onderwerpen

Alleen voor leden

Word nu lid!

Info voor ondernemers

Download Pagina (gratis)

Doe het zelf scenario

Laat ons alles voor u doen scenario

Site Map

Google Site Map

RSS FeedUw Inkomen

 
De meeste mensen denken bij de term inkomen het eerst aan loon of salaris, m.a.w. het werken in een gezagsverhouding voor een werkgever tegen een periodieke beloning. Er zijn echter veel meer vormen van inkomen te onderscheiden die over het algemeen minder voor de hand blijken te liggen en wellicht daarom ook minder in gebruik zijn.

Enkele alternatieve inkomensvormen zijn:

Winst uit (eigen) bedrijf. Dit is van de alternatieven de meest bekende. U leeft van het verschil tussen de inkoopkosten en de verkoopopbrengst van een of meer produkten of diensten die u voor eigen risico en rekening verhandelt.

Commissie, provisie, bemiddelingsbeloning. U ontvangt een beloning voor b.v. het aanbrengen van een klant bij een bedrijf, het verkopen van een produkt of dienst voor een bedrijf of het vinden van een door een bedrijf of particulier gezocht produkt, dienst of persoon. U heeft geen eigen produkten of diensten, maar tracht die van derden aan de man te brengen. Wel beschikt u over de nodige kennis van produkt, dienst en markt.

Pacht, huur. U bent eigenaar van een goed (roerend of onroerend) dat u voor een vast bedrag per periode voor korte of langere tijd verhuurt aan derden.

Royalties. U schrijft een boek of een lied en komt overeen met de uitgever dat u een bepaald percentage van de verkoopprijs per verkocht exemplaar ontvangt, of u doet een uitvinding of speelt de hoofdrol in een film, waarvoor u i.p.v. (alleen) een bedrag ineens tevens overeenkomt dat u een deel van de omzet ontvangt.

Freelance werkzaamheden. U verhuurt uzelf aan iedereen die van uw kennis, gave of arbeidskracht gebruik wil maken tegen een uurtarief, danwel een projectprijs (van te voren afgesproken bedrag voor de uitvoering van een heel project). U werkt voor eigen rekening en risico en dient zelf voor uw klanten te zorgen.

In Nederland komt het niet veel voor dat "gewone" mensen deze vormen van inkomen benutten, terwijl daar eigenlijk geen enkele reden voor is. Natuurlijk is het niet aan iedereen om een filmster, uitvinder of model te worden, beschikt niet elke Nederlander over iets wat hij of zij kan verhuren en ontbreekt het meestal ook aan de kennis, het beginkapitaal en/of de durf om voor zichzelf te beginnen.

Maar met de komst van het internet zijn deze mogelijkheden plotseling wel binnen ieders bereik komen te liggen.

Ingaande op bovengenoemde inkomensalternatieven zien we dat ze alle op het internet te verwezelijken zijn:

Het starten van een eigen bedrijf hoeft geen kostbare zaak meer te zijn. Voor een kleine investering, danwel een vaste maandelijkse bijdrage, kan de "gewone man of vrouw" voor zich zelf beginnen, zowel met een eigen "internet winkel, als met freelance bezigheden. Het grote voordeel is dat er begonnen kan worden naast de huidige baan.

Voor voorbeelden van een eigen internet winkel klikt u hier

Het internet leent zich er bij uitstek voor om produkten en/of diensten van anderen aan de man te brengen. Er worden heel veel produkten aangeboden, waarvoor altijd nog meer verkopers gezocht worden, die niet in dienst van een bedrijf hoeven te treden, maar een provisie voor iedere, door hen tot standgekomen, verkoop incasseren. Zolang het binnen de wettelijke regels valt maakt het niet uit op wat voor manier (online, maar ook offline door b.v. een stukje in de plaatselijke krant) zij er in slagen om van een belangstellende een klant te maken. Mensen die dit doen op het internet worden Affiliates genoemd.

Voor voobeelden van dit affiliate principe klikt u hier

Hoewel ook het schrijven van een boek of een lied niet iets is wat ieder mens even gemakkelijk afgaat, bestaat een aantal van de beperkingen van de "stoffelijke wereld" niet in "cyber space". Het is niet nodig een uitgeverij te vinden om je boek of song gepubliceerd te krijgen, dat doe je gewoon zelf. Ook hoeft er geen geld geinvesteerd te worden om de eerste partij boeken of cd's te maken, die als de uitgave niet succesvol blijkt te zijn bij de Slegte belandt. Noch hoeft er veel geld gestopt te worden in een grootscheepse reclame campagne. Doe je allemaal zelf! En, doordat het om een digitale uitgave gaat, heb je aan 1 exemplaar genoeg, dat je klanten na betaling keer op keer kunnen downloaden van je internetsite. Easy does it. Kost geen of weinig geld. Kost je wel wat tijd, maar ja, voor niks gaat alleen de zon op, hoewel .... als je zelf echt niet weet waarover je een boek kunnen schrijven, dan kun je ook een boek van iemand anders kopen, inclusief (en let nu op!) de verkooprechten voor dat boek. M.a.w. je koopt de royalties van de schrijver af met een bedrag in 1 keer, waarvoor jij dan zijn/haar boek mag verkopen aan wie je maar wilt en de opbrengt in je eigen zak mag steken! Regelmatig zijn er schrijvers die (om naamsbekendheid te krijgen) hun boek inclusief de verkooprechten een bepaalde tijd gratis aanbieden! Hier ligt dus een mooie kans voor de beginner!

(N.B. Wij houden onze abonnees van dit soort aktiviteiten op de hoogte middels onze nieuwsbrief, neem nu dus meteen een gratis abonnement! Klik op de betreffende link in de het navigatie menu aan de linkerkant van het scherm!).

Om te leren hoe u uw eigen ebook schrijft en publiceert klikt u hier

Maak je de kennis of een kunstje eigen en je kunt je diensten aanbieden op het internet aan een ieder die er behoefte aan heeft. Te denken valt b.v. aan het ontwerpen van internet sites, het programmeren ervan, maar ook aan het verrichten van marketing- en verkoop aktiviteiten, zoals het maken en plaatsen van advertenties of banners.

Voor voorbeelden van freelance aktiviteiten klikt u hier

Als je eenmaal een goed idee hebt gerealiseerd op het internet (omgezet in een populaire site) kun je de site verkopen of uitbesteden (verhuren). Er zijn al mensen die op deze manier aardig zijn binnen gelopen.

Hier hebben we geen voorbeelden van op genomen, dit is een latere stap! Al met al reden genoeg om je te verdiepen in de mogelijkheden van het internet!

Over de schrijver:

Copyright Jason Tarquin, All Rights Reserved.

Jason schrijft uitsluitend artikelen voor het internet en houdt ook een log bij, zie: De Wereld draait door, toch?, Bekijk het vandaag nog!


Meer Internet Verdien Mogelijkheden

Surf for Cash of credits
Een ideale mogelijkheid om een extra zakcentje te verdienen als je van surfen op het internet houdt. Je doet wat je leuk vindt verdient er nog iets mee ook. Het gaat niet om grote bedragen, maar ... Klik hier om verder te lezen...

titel x4
tekst x4 ... Klik hier om verder te lezen...

Investeer in HYIP.
De afkorting HYIP is een engelse en staat voor High Yield Investment Programs, hetgeen vrij vertaald ongeveer zoveel betekent als Hoge Opbrengst Investering Programma's. Zoals met alles waaraan een hoge opbrengst is gekoppeld geldt ook hier dat ook het risico dat men loopt hoog is ... Klik hier om verder te lezen...


Copyright 2005-06 Bemoei Je Met Je Eigen Zaken! . All Rights Reserved