1. Toepasselijkheid

2. Overeenkomst

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Woltex zijn vrijblijvend en Woltex behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 3.2 Alle prijzen zijn vermeld in [euro's] [exclusief] BTW en [exclusief] verzendkosten

4. Retourzendingen

5. Betalingen

6. Levering


Aanpassingen van deze leveringsvoorwaarden zullen op onze site te raadplegen zijn. Gewijzigde leveringsvoorwaarden gaan voor bestaande klanten in 1 week na publicatie op onze site en voor nieuwe klanten direct na publicatie op onze site.

7. Eigendomsvoorbehoud

8. Reclames en aansprakelijkheid

9. Elektronische communicatie en bewijs